LEGAL ENGLISH – KONSULTACJE

Zajęcia indywidualne

Zapraszam również na zajęcia indywidualne. Nasza współpraca zaczyna się od pierwszego spotkania, podczas którego omawiamy cele i orientujemy się nad czym chcemy popracować, jakie są główne obszary praktyki i co chcemy osiągnąć. Wspólnie tworzymy plan działania. Następnie wyznaczamy kolejne spotkania, określamy cele i skupiamy się na wybranych zagadnieniach (np. komunikacja z potencjalnym klientem czy słownictwo specjalistyczne). Na zajęciach skupiamy się na konwersacjach i ulepszaniu naszej komunikacji.